Echtscheiding

Een scheiding is altijd ingrijpend. Vooral als je jarenlang je leven met elkaar hebt gedeeld en vooral als er ook kinderen zijn. Aan het scheiden zijn er vaak jaren van gesprekken, conflicten en moeizame situaties voorafgegaan. Het besluit om te gaan scheiden is dan ook een vaak een moeilijke maar gewenste beslissing.

Heeft u eenmaal het besluit genomen om te scheiden, dan komt een advocaat in beeld. Zonder advocaat scheiden is vaak niet verstandig. Het is van belang om een kundig advocaat in de arm te nemen, een advocaat die juiste toon aanslaat en uw met raad en daad bijstaat.

De echtscheidingsprocedure

Hoe lang een echtscheiding duurt hangt erg af van de situatie. Als u het op één of meer punten oneens bent, bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie of de omgangsregeling voor de kinderen, dan kan het soms wel een half jaar of langer duren voordat u gescheiden bent.

Maar als u en uw voormalige echtgenoot of partner het met elkaar eens zijn kan scheiden heel snel, soms wel binnen een maand. In dat geval zou u zelfs kunnen volstaan met een gezamenlijke advocaat want dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Een advocaat delen kan alleen wanneer uw belangen niet tegenstrijdig zijn.

Wanneer samenwonen niet meer gaat

Als er dringende zaken zijn waarbij de spanningen thuis zo hoog oplopen dat u niet meer met elkaar onder één dak kunt wonen, dan zal uw advocaat u adviseren bij de Rechtbank een ‘verzoekschrift voorlopige voorzieningen’ in te dienen. Dit is een soort Kort Geding waarin u bijvoorbeeld het alleengebruik van de woning kunt vragen, alimentatie voor de kinderen (of voor uzelf) en een zorgregeling voor de kinderen.

Doorgaans behandelt de Rechtbank een verzoekschrift voorlopige voorzieningen binnen 3 weken na indiening en beslist de Rechtbank binnen een week na de zitting.

U bent officieel pas gescheiden wanneer de Rechtbank de uiteindelijke echtscheiding heeft uitgesproken en deze uitspraak vervolgens is ingeschreven in de registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Gaat u scheiden en bent u op zoek naar iemand die uw belangen behartigt, maak dan een afspraak bij Advocatenkantoor Appelman. Kennismaken kost niets. Tijdens dit eerste gesprek van een half uur kunt u rustig bekijken of u zich door één van onze advocaten wilt laten bijstaan.

Wat neemt u mee?

Bij een echtscheiding is het doorgaans zinvol bij het eerste gesprek een kopie mee te nemen van de huwelijkse voorwaarden als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, een kopie van de hypotheekakte, de eigendomsakte van de woning en salarisstroken van u en uw echtgenoot, de aangifte inkomstenbelasting en een opsomming van uw bezittingen en schulden.