Schadevergoeding mishandeling

Helaas zijn het zaken die vaak veel aandacht in de media opeisen: mishandeling. Het gebruik van geweld of het dreigen daarmee is natuurlijk al afschuwelijk, maar het komt allemaal nog veel dichterbij wanneer u zelf het slachtoffer wordt. U moet er niet aan denken. Maar het feit dat u op dit moment een tekst leest over schadevergoeding bij mishandeling doet het ergste vermoeden. Bent u slachtoffer van een mishandeling dan bent u slachtoffer van een misdrijf. En dat betekent dat de dader moet boeten. Bijvoorbeeld door het uitzitten van een gevangenisstraf of het betalen van een boete, maar ook door het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer: u dus.

 

Toekenning van schadevergoeding na mishandeling

Dat een slachtoffer van mishandeling recht heeft op een schadevergoeding is simpelweg een feit. Maar hoe zorgt u ervoor dat u die schadevergoeding krijgt uitgekeerd? En hoe kan geregeld worden dat de schadevergoeding van het juiste niveau is? Daarvoor kunt u het best gebruikmaken van de diensten van een letselschade advocaat. Deze jurist weet alles van het recht en alles van de verschillende schadeposten en type schadevergoedingen die bij een mishandelingszaak komen kijken. Een letselschade advocaat staat u bij gedurende het gehele proces. Van het eisen van het bedrag tot de toekenning van de schadevergoeding. Dat dit een behoorlijk intensief proces kan zijn voor u als betrokkene -zelfs slachtoffer- is natuurlijk volstrekt helder.

 

Materiële en immateriële schadevergoeding na mishandeling

Een van de redenen dat een letselschade advocaat onmisbaar is bij het afhandelen van een letselschadezaak die veroorzaakt is door een mishandeling heeft te maken met het feit dat er sprake is van verschillende soorten schade. Elk elke vorm van schade moet natuurlijk gecompenseerd worden. Bij mishandelingen zijn er eigenlijk altijd twee soorten letselschade. Materiële letselschade en immateriële letselschade. Materiële letselschade is schade die direct voortvloeit uit kosten waarmee het slachtoffer te maken krijgt als gevolg van de mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een doktersbezoek of een ziekenhuisopname. Deze schade is relatief eenvoudig te berekenen. Sterker nog, er zijn meestal gewoon facturen van. Heel anders ligt dat bij de zogenaamde immateriële letselschade. Dit is een schadepost die minder eenvoudig vast te stellen is. Terwijl -juist in zaken met betrekking tot een mishandeling – dit wel een bijzonder relevante vorm van schadevergoeding is. Het gaat namelijk om een vergoeding voor leed en gederfde levensvreugde. Dit leed kan tot uiting komen doordat u na een mishandeling bijvoorbeeld niet meer alleen op straat durft te gaan in het donker of doordat uw gebit als gevolg van de mishandeling niet meer zo mooi is en u daar schaamtegevoelens over heeft. Gelukkig zijn er met betrekking tot smartengeld (immateriële schadevergoeding) richtlijnen opgesteld waarop uw letselschade advocaat zich kan baseren bij het claimen van uw schadevergoeding.